دسته: برچسب: , Brand:

Connectors


Schmersal


اشتراک گذاری در :
A-… M12 / 5 poles
A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69103010818
A-K5P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69103010820
A-K5P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69103010816
A-… M12 / 8 poles
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA103001389
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69103007359
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-1-X-A-4-69-VA103014823
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69103007358
A-… M23 / 8+1 poles
A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4101209958
A-K8+1P-M23-S-G-15M-BK-1-X-X-4103001384
A-K8+1P-M23-S-G-5M-BK-1-X-X-4101209959
A-… M23 / 12 poles
A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568103007354
A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-2101210707
A-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1-2568101208520
Pre-wired cables
A-… M8 / 3 poles
A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4103011095
A-K3P-M8-R-G-2M-BK-2-X-X-4-69103011093
A-K3P-M8-S-G-2M-BK-2-X-X-4-69103011091
A-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69103011092
A-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4103011096
A-… M8 / 4 poles
A-K4P-M8-R-G-10M-GY-1-X-X-4103011343
A-K4P-M8-R-G-2M-GY-1-X-X-4103011341
A-K4P-M8-R-G-5M-GY-1-X-X-4103011342
A-K4P-M8-R-W-10M-GY-1-X-X-4103011346
A-K4P-M8-R-W-2M-GY-1-X-X-4103011344
A-K4P-M8-R-W-5M-GY-1-X-X-4103011345
A-K4P-M8-S-G-10M-BK-2-X-X-2103007357
A-K4P-M8-S-G-10M-GY-1-X-X-4103011347
A-K4P-M8-S-G-2M-BK-2-X-X-4103011340
A-K4P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-2103007356
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1101209997
A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4103011350
A-K4P-M8-S-W-2M-GY-1-X-X-4103011348
A-K4P-M8-S-W-5M-GY-1-X-X-4103011349
A-… M8 / 8 poles
A-K8P-M8-S-G-10M-BK-2-X-A-4103003640
A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4103009042
A-K8P-M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4103003638
A-K8P-M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4103003639
A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4103003643
A-K8P-M8-S-W-2M-BK-2-X-A-4103003641
A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4103003642
A-… M12 / 3 poles
A-K3P-M12-S-G-2M-GY-1-X-A-4103010722
A-K3P-M12-S-W-10M-GY-1-2LP-A-4103010719
A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-4103010718
A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-X-A-4103010724
A-K3P-M12-S-W-3M-BK-2-2LP-A-4-69103010720
A-K3P-M12-S-W-5M-BK-2-2LP-A-4-69103010721
A-K3P-M12-S-W-5M-GY-1-X-A-4103010723
A-… M12 / 4 poles
A-K4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69103010893
A-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69103025412
A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69103010891
A-K4P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4103006760
A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69103010892
A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-B-1101209938
A-K4P-M12-S-G-5M-GY-2-X-A-4-69-075103009364
Adapter cables
V-… M8 to M12
V-SK4P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4103003648
V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4103003649
V-SK4P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4103003651
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1103008081
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,3M-BK-2-X-A-4103009832
V-SK8P-M12/M8-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4103014813
V-SK8P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4103003645
V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4103014814
V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4103014815
KAS devices to foreign field-boxes
VFB-SK5P/8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4103013303
Product-specific cable
PFB/SFB: Power
A-K4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4103013431
A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4103013430
V-SK4P-M12P-S-G-0,5M-BK-2-X-T-103025138
V-SK4P-M12P-S-G-1,5M-BK-2-X-T-4103025136
V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4103013432
V-SK4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4103013433
V-SK4P-M12P-S-G-7,5M-BK-2-X-T-103013434
PFB-IOP: IO connecting cables M12 / 8
A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69103013427
A-S8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69103013426
PFB-SD: SD cable M12 / 4 poles
A-S4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69103013422
A-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69103013421
V-SS4P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69103025139
V-SS4P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69103025140
V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69103013423
V-SS4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69103013424
V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69103013425
SFB: Industrial Ethernet cables
AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-10M-GN-2-X-D-1103013437
AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-5M-GN-2-X-D-1103013435
AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1103013436
VIE-SS4P-M12-S-G-3M-GN-2-X-D-1103013438
VIE-SS4P-M12-S-G-5M-GN-2-X-D-1103013439
VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1103013440
Connecting cables
V-… M12 / 4 poles
V-SK4P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69103002576
V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69103002577
V-SK4P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69103002571
V-SK4P-M12-S-G-2,0M-BK-2-X-A-4-69103002573
V-SK4P-M12-S-G-3,0M-BK-2-X-A-4-69103002575
V-… M12 / 8 poles
V-SK8P-M12-S-G-0,25M-BK-2-X-A-4-69103014812
V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-2-69-VA103008416
V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-6101217786
V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-2-69-VA103008417
V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69101217787
V-SK8P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-2-69-VA103008418
V-SK8P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69101217788
V-SK8P-M12-S-G-2,0M-BK-2-X-A-2-69-VA103008419
V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-2-69-VA103008420
V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69101217789
V-SK8P-M12-S-G-3,0M-BK-2-X-A-2-69-VA103008980
V-SK8P-M12-S-G-3,5M-BK-2-X-A-4-69103013428
V-SK8P-M12-S-G-5,0M-BK-2-X-A-2-69-VA103008981
V-SK8P-M12-S-G-5,0M-BK-2-X-A-4-69101217790
V-SK8P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69103013429
Connector without cable
S-… M8 / 4 poles
S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1101210015
S-… M12 / 4 poles
S-K4P-M12-S-G-X-X-X-X-A101209950
S-K4P-M12-S-G-X-X-X-X-B-1101209976
S-K4P-M12-S-W-X-X-X-2LP-A-1101209977
S-… M18 / 4 poles
S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1101209979
S-K4P-M18-S-W-X-X-X-X-A-1101209984
S-… M23 / 8+1 poles
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)101209994
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)101209970
S-… DIN43650
S-K2P+PE-DIN43650-S-W-X-X-X-X-X-4101209972
S-K3P+PE-DIN43650-S-W-X-X-X-X-X-3101209974
ناوبری